İNTERNET SİTESİ KULLANIMI KAPSAMINDA
ÇEREZ BİLGİLENDİRME METNİ ve GİZLİLİK

Esentepe Mah. Talat Paşa Cad. No:5 İç Kapı No:1 Şişli / İSTANBUL adresinde mukim WASTE LOG YAZILIM DONANIM DANIŞMANLIK EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (VKN: 8001202304) (“WASTE LOG” veya “Şirket”) olarak, siz. www.wastelog.co (“Site”) ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“Kişisel verilerin korunması mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. Şirket’imizin Kişisel Verilerin Korunması mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, işbu “İnternet Sitesi Kullanımı Kapsamında Çerez Bilgilendirme Metni ve Gizlilik” metni ile internet sitemizin operasyonu kapsamında uyulması gereken genel ilkeler, kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmekteyiz.

Gizlilik ve Bilgi Güvenliği
a. www.wastelog.co adresinde verilen bilgiler, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadır. WASTE LOG, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti verememektedir.

WASTE LOG, bu bilgilere yönelik her türlü yetkisiz erişimin engellenmesi için, bilgi sistemleri üzerinde gerekli güvenlik önlemleri ile her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. WASTE LOG, kişisel verilerin kötü niyetli ve yetkisiz kişilerce ele geçirilmesi veya herhangi bir teknik veya idari ihlal hallerinde, mevzuatta öngörüldüğü şekilde ilgili kullanıcıları ve yetkili idari otoriteleri bu konuda bilgilendirecektir.

b. Elektronik hizmet ortamlarımızdan bazıları, zaman zaman üçüncü taraf web siteleri gibi bazı elektronik ortamlara link (bağlantı) verebilmektedir. Bu metin içeriğinde yer alan taahhütler ve ilkeler sadece WASTE LOG’a ait elektronik hizmet kanalları için geçerlidir ve diğer üçüncü taraf ortamları kapsamamaktadır. Link (bağlantı) ile gidilecek diğer elektronik ortamların kullanım ile ilgili farklı ve kendilerine özgü gizlilik güvencesi ve kullanım şartları olabilir ve bu şartlar, WASTE LOG’un sağladıklarından daha düşük bir güvenlik düzeyine tekabül edebilir. Bu durumdan WASTE LOG sorumlu tutulamaz. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri WASTE LOG tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.

Buna bağlı olarak, www.wastelog.co adresinde reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen üçüncü taraf elektronik ortamların bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu ortamlarda oluşabilecek herhangi bir maddi/manevi zarar ve kayıplardan WASTE LOG sorumlu tutulamaz.

c. Site kullanımı sırasında kusuru ve sorumluluğu dışında, WASTE LOG’dan beklenmeyecek haller veya mücbir sebep halleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, WASTE LOG ve/veya çalışanları sorumlu tutulamazlar.

d. Site içindeki faaliyetlerinizde Site’nin herhangi bir bölümünde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğinizi ve paylaşmayacağınızı peşinen kabul edersiniz. Aksi halde oluşacak zararda sorumluluk tamamen tarafınızda olup Site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir ve yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

e. Site’nin kullanımı ile ilgili çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta WASTE LOG’un defter, kayıt ve belgeleri ile dijital kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, bu kayıtlara itiraz etmeyeceğinizi kabul edersiniz.

Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?
Çerezler (cookies) bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, Site’mizi ziyaret etmenizle kullandığımız çerezler cihazınızda Site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

Sitemiz tarafından oluşturulan ve sadece Sitemiz tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir. Sitemizde sunulan içerik, erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları üzerinden de sağlanmaktadır. Bu gibi durumda her bir alan adı kendine münhasır üçüncü taraf çerezler yaratmaktadır. Sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir:

  1. Oturum Çerezleri: İnternet sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.
  2. Kalıcı Çerezler: Tarayıcınızda saklanan ve tarafınızdan silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmezse Site’nin çeşitli bölümleri kullanılamayabilecektir.
  3. Zorunlu Çerezler: Internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmezse Site’nin çeşitli bölümleri kullanılamayabilecektir.
  4. İşlevsel ve Analitik Çerezler: Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin görüntülenme dili tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.

Site’mizde kullandığımız üçüncü taraf çerezler ile sizlere daha verimli ve işlevsel bir internet deneyimi sunmayı amaçlamaktayız. Bu üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile Şirket’imiz arasında kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca Gizlilik Sözleşmesi akdedilmiş olup bu kişiler tarafından Şirket’imiz adına elde edilen kişisel verilerinizin güvenliği garanti altına alınmıştır.

Çerezlerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Çerezler; Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek (örneğin olması durumunda oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması), Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak (örneğin olması durumunda Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması), Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak (örneğin olması durumunda, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması)amaçlarıyla kullanılmaktadır.

Teknik çerezler, Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler, Site’nin size çalışır biçimde sunulabilmesi adına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) m. 5/2/c bendinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmekte iken diğer çerezler, Kanun’un m.5/2/f bendinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine ve m.5/1 uyarınca işbu bilgilendirme kapsamında nasıl yönetileceği aktarılan çerez panelinde temin edilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi
Site tarafından oluşturulan çerezler Site’ye erişim için kullandığınız internet sitesi tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan www.wastelog.co alan adı altında sunulan Site tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

Çerez Yönetimi ve Kullanımı
İnternet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Site’yi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve Site’ye erişim sağlamanızı ya da Site’nin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir. Teknik çerezler, Site’nin temel işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamaktadır. Teknik çerezler Site’nin teknik olarak çalışmasını tesis ettiğinden bunları kapatmanız halinde Site’de bazı fonksiyonların gereği gibi çalışmaması söz konusu olabilir. Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz. Aşağıda listelenen tarayıcılardan kullanmakta olduğunuza tıklayarak çerez yönetimlerine ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.

 Microsoft Edge: Tıklayınız
 Google Chrome: Tıklayınız
 Safari: Tıklayınız

 Mozilla Firefox: Tıklayınız
 Opera: Tıklayınız

İlaveten;
 Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
 Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi için, https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir ya da "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://privacybadger.org/).
WASTE LOG, çerezleri Politika’ya ek olarak Aydınlatma Metni kapsamında kullanmakta olup çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikasını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Çerezler işbu metinde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz WASTE LOG tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır. Çerez harici kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin sürece özgülenmiş aydınlatma metinleri uygun düştüğü yerde tarafınıza incelemeniz üzere sunulacaktır.

Bilgi Edinme Hakkınız
Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre WASTE LOG’a iletebilirsiniz. Bu kapsamda düzenlenmiş olan ve internet sitesinde yer alan KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu’nu inceleyebilirsiniz.

“İnternet Sitesi Kullanımı Kapsamında Çerez Bilgilendirme Metni ve Gizlilik” değişen yasalar, düzenlemeler veya işletimsel gereklilikler nedeniyle tarafımızca zaman zaman güncellenecektir.”

Bu metin 26.03.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyiniz.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.